Al 25 jaar een begrip in Nederland

shop

Historische kaart Abraham Goos – Kaart van Nederland 70 x 50 cm

Historische kaart Abraham Goos – Kaart van Nederland 70 x 50 cm

 120,00

Kaart van Nederland

kunstenaar Abraham Goos

titel Kaart van Nederland

papiermaat 70 x 50 cm

met de hand ingekleurd

1 op voorraad

Beschrijving

Abraham Goos (circa 1590 – < 1643) was een Nederlands cartograaf, graveur, auteur, uitgever, drukker en boekhandelaar. Hij publiceerde in 1616 het Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Dit was een kleine atlas van de Zeventien Provinciën in 23 kaarten. Als graveur maakte hij veel landkaarten, maar ook afbeeldingen van steden in Nederland.

Biografie

Abraham Goos is de zoon van Pieter Goos en Margriete van den Keere. Vader Goos is diamantslijper. In 1614 trouwt Abraham Goos te Haarlem met Stijntgen Theunisdr de Ram. Vanaf 1615 wonen zij in de Kalverstraat in ‘t Vergulde Caertboeck. Jodocus Hondius (1563-1612) is zijn cousin en eerste leermeester. Hondius is getrouwd met zijn nicht, Coletta van den Keere. Na de dood van Hondius zet diens zoon Henricus Hondius het werk voort. Met zijn neef Pieter van den Keere, ook bekend als Petrus Kaerius, graveert hij in 1614 de terrestrische globe van Petrus Plancius. Goos ontwikkelt zich tot een specialist op het gebied van graveren en plaatsnijden; hij staat bekend om zijn nauwkeurigheid. Hoewel hij zijn eigen werk verkoopt, laat hij zich ook inhuren door Claes Jansz Visscher en de familie Hondius.

In 1616 wordt zijn zoon geboren; Pieter Goos. Het werk ligt echter niet stil want in hetzelfde jaar verschijnt het Nieuw Nederlandtsch Caertboeck waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII Nederlanden in t geheel, als elck besonder met grote neerstigheyt ende kosten gesneden ende in ‘t licht gebracht door Abraham Goos; mitsgaders een nieuwe beschryvinge uijt verscheyden autheuren ordentlyck tsamen gestelt door Reinier Telle: vervatende alles wat in de selve landen ende hare besondere steden sonderlings te sien ende te vinden is. Het is een kleine atlas van de Zeventien Provinciën in 23 kaarten en het behoort tot de eerste atlassen van Nederland. Goos is verantwoordelijk voor de kaarten en Telle voor de teksten. Goos draagt het werk op aan de Staaten-Generaal die hem een beloning geven van 120 gulden.Johannes Janssonius drukt de atlas. Goos heeft het octrooi op het Caertboeck: ‘Is abraham goos, joncman, woonachtich tot Amsterdam ende caertsnyder, geaccordeert octroy omme voor den tyt van vyff jaeren naestcommende, alleene in coopersneede te laten uuytgaen in alle talen, zeeeker Caertbouck van de Seventhien provincien by hem aen haere Ho. Mo. gedediceert. Gebiedende enzv.’ Resolutie der Staten-Generaal 24 December, 1615 Het werk wordt opnieuw uitgegeven in 1619 en 1625.

Johannes Janssonius drukt te Amsterdam in 1619 het nieuwste werk van Goos: Novus tabularum geographicarum Belgicae liber. Accuratius quam unquam anta hac xvII inferioris germaniae provinciae, Tam universe, quam Sigillatim exhibentur, magno studio & sumptu sculptae & editae per Abrahamum Goos. Janssonius en Goos blijven zaken doen tot aan de dood van Goos. Goos graveert onder andere zeven van de kaarten van Jansonius’ atlas van Duitschland

Belgium Sive Inferior Germania post omnes in hac forma, exactissime descripta. auct Abrahamo Goos, 1621. Een opvallend kenmerk in de kaartinhoud is de opzettelijke weglating van het Bisdom Luik, omdat het in juridische zin geen deel uitmaakte van de zeventien provincies der Nederlanden.

 

Het is niet bekend wanneer Goos is gestorven, diverse bronnen geven aan dat dat vòòr 1643 geweest moet zijn.

Momenten zijn tijdelijk, herinneringen zijn voor altijd. Kies daarom voor een omlijsting die de herinnering levend houdt en die aansluit bij jouw wensenGa je voor modern of klassiek? Normaal, ontspiegeld of museumglas? Hout of aluminium? We lijsten jouw moment “custom made” in.
Benieuwd naar de mogelijkheden…..